Θεραπείες συμπεριφοράς

Η εξέλιξη της ψυχολογίας στη διαμόρφωση υγιών συμπεριφορικών προτύπων
Τα θεμέλια της θεραπείας συμπεριφοράς βασίζονται στην ιδέα ότι η συμπεριφορά του ατόμου διαμορφώνεται από το περιβάλλον του και ότι μπορεί να τροποποιηθεί μέσω της αλλαγής των εξωτερικών ερεθισμάτων που την επηρεάζουν.

Οι θεραπείες συμπεριφοράς αντιπροσωπεύουν έναν σημαντικό κλάδο της ψυχολογίας, που επικεντρώνεται στη μεταβολή δυσλειτουργικών συμπεριφορικών προτύπων. Δυσλειτουργική συμπεριφορά μπορεί να κρίνεται η συμπεριφο ρά που προκαλεί στο ίδιο το άτομο δυσφορία ή η συμπεριφορά που προκαλεί δυσφορία στα κοντινά άτομα εντός του κοινωνικού πλαίσιο του ατόμου. Από την αρχική θεώρηση της
συμπεριφοράς ως απλής δράσης ή αντίδρασης έχουμε προχωρήσει σε θεραπείες που επιδιώκουν να κατανοήσουν και να διορθώσουν συμπεριφορές με βάση την επιστήμη της ψυχολογίας. 

Η συμπεριφορική θεραπεία επικεντρώνεται στην παρατήρηση και την ανάλυση της συμπεριφοράς

Eστιάζοντας στην αρχή της ενίσχυσης και της αποσαφήνισης συμπεριφορικών προτύπων. Ακολούθως, εξηγούνται οι θεμελιώδεις αρχές αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης:

Ενίσχυση
Η αρχή της ενίσχυσης αποτελεί βασικό πυλώνα της συμπεριφορικής θεραπείας. Βασίζεται στην ιδέα ότι η συμπεριφορά ενισχύεται, όταν ακολουθείται από μια ευχάριστη ή επιθυμητή συνέπεια. Η ενίσχυση μπορεί να είναι θετική (παροχή ευχάριστου αντικειμένου ή συνθήκης) ή αρνητική (απομάκρυνση ευχάριστου αντικειμένου ή συνθήκης).
Αποσαφήνιση
Στοχεύει στο να καθοριστούν σαφώς οι στόχοι της θεραπείας και οι αναμενόμενες συνέπειες της συμπεριφοράς. Αυτή η διαδικασία βοηθά το άτομο να κατανοήσει καλύτερα τις προσδοκίες και τις συνέπειες της συμπεριφοράς.
Συμπεριφορική αντικατάσταση
Στοχεύει στην αντικατάσταση μιας δυσλειτουργικής συμπεριφοράς με μια λειτουργική συμπεριφορά του ατόμου. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενίσχυση της λειτουργικής ή αλλιώς επιθυμητής συμπεριφοράς.

Οι πιο πάνω θεμελιώδεις αρχές αποτελούν τη θεωρητική βάση της συμπεριφορικής θεραπείας και χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση διάφορων ψυχολογικών και συμπεριφορικών προβλημάτων ή δυσκολιών.

Scroll to Top