Εμπιστοσύνη: το αντίδοτο στην αρνητική εσωτερική φωνή

Η εμπιστοσύνη κερδίζεται, όταν τα λόγια και οι πράξεις συνάδουν. Πιο συγκεκριμένα, εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που έχουν ακεραιότητα και των οποίων οι πράξεις ανταποκρίνονται στα λόγια τους. Οτιδήποτε άλλο πέραν αυτής της ισορροπίας δημιουργεί αμφιβολία και αμέσως κρούει ο συναγερμός της επιβίωσης. Δύσκολα επιβιώνεις σε ένα αβέβαιο και ανασφαλές μέρος. Σε επίπεδο δράσης, η εμπιστοσύνη […]

Εμπιστοσύνη: το αντίδοτο στην αρνητική εσωτερική φωνή Read More »