Υπηρεσίες μέσω ΓΕΣΥ

  1. επισκεφθεί γενικό ή ειδικό ιατρό για την εξασφάλιση παραπεμπτικού και
  2. να καλέσει στο τηλέφωνο 96065538 για ενημέρωση για την περίπτωσή του και τη
    διευθέτηση ραντεβού.

Αυτό εξαρτάται από τη διάγνωση των συμπτωμάτων του ασθενούς. Ένας ενήλικας δικαιούται μέχρι 18 ανά έτος και ένας ανήλικος μέχρι 24 ανά έτος. Σημειώστε όμως ότι αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για όλους.

Για τον ασθενή τo κόστος της συμπληρωμής για κάθε επίσκεψη μέσω ΓΕΣΥ είναι €10.

Βεβαίως και μπορεί να συνεχίσει ο κάθε ασθενής ιδιωτικά. Σε τέτοια περίπτωση εννοείται ότι ο ασθενής θα πρέπει να καταβάλλει κανονικά το αντίτιμο, το οποίο χρεώνει ο εκάστοτε θεραπευτής για τις ιδιωτικές επισκέψεις του, αφού δεν θα τις καλύπτει το ΓΕΣΥ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καλέσει στο 17000 για περισσότερες πληροφορίες και για να μιλήσει με λειτουγό του ΓΕΣΥ.

Scroll to Top